Gunnar Geertsens hjemmeside

Om slægtsforskning

Da jeg lærte min kone Gitte at kende, slog det mig, hvor meget de i hendes familie kendte til deres slægt. Jeg var lidt misundelig, når de talte om tiptipoldeforældrenes dagligdag; hvilke gårde de havde haft, hvem deres børn var blevet gift med, og hvad der var blevet af dem, som udvandrede til USA.

Jeg følte mig lidt fattig – en mand uden fortid. Jeg havde aldrig kendt mine bedsteforældre, som alle var døde, før jeg blev født. Min far døde, da jeg var 5 år, og hans forældre vidste jeg så godt som intet om, og min mors forældre kendte jeg kun lidt til fra min mor. Men det havde aldrig interesseret mig – det gør det sjældent, før man kommer op i årene – men nu følte jeg mig så underlig historieløs, når jeg hørte om alle Gittes spændende forfædre.

 

Min far var direktør i trælastfirmaet M. H. Krause med hovedkontor på Niels Ebbesens Vej i København.

I min barndom bestod min ”ydre familie” af min fars 4  voksne børn fra et tidligere ægteskab og min mors 5 søskende og alle deres børn. Altså halvsøskende og onkler og mostre og en masse fætre og kusiner. Det var rigeligt til at være en del af en stor familie, men ingen af dem var jo mine aner.

Gitte havde jo fået det hele forærende og aldrig selv været aktiv, og vi blev interesseret i at forske lidt selv. Vi startede med at købe et par bøger om emnet, og i forordet i en af dem stod en slags advarsel. Man skulle vide, at det nok blev på livstid, hvis man gik i gang, for det er svært at slippe igen. Og man ved jo på forhånd, at det er et arbejde, man aldrig kan blive færdig med.

Der er mindst 3 elementer i slægtsforskningen, som gør det så spændende:

For det første det helt elementære: Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra? Den almindelige diskussion om forholdet mellem arv og miljø får et større perspektiv med slægtsforskningen. For min personlighed skyldes jo en kombination af generne fra mine forældre og de påvirkninger, jeg har været udsat for, men mine forældre er jo selv et resultat af disse faktorer, og når man får et overblik over tilstrækkeligt mange generationer, bliver det lettere at se en linie.

De aner, som i mit tilfælde skiller sig ud fra mængden af bønder, er generationer af degne, kirkesangere og spillemænd. Og jeg kan pludselig se, at jeg vel netop er en moderne blanding af en degn og en spillemand. 

Måske er det løgn, måske opfinder man sammenhænge, som bare er tilfældigheder, men det ændrer ikke følelsen af, at man hører til i en række, at man er et logisk resultat af mange hundrede menneskers kamp for det daglige brød.

For det andet bliver man grebet af detektivarbejdet. Det er simpelthen irriterende, at jeg ikke kan finde ud af, hvad der blev af Jens Eriksen i 1788, efter han var blevet far til min tipoldemor. Når jeg så efter 8 dages hårdt arbejde opdager, at han flyttede til Vejby, hvor han døde 36 år senere, bliver jeg urimeligt glad. Jeg har løst en opgave, jeg har fået styr på en sammenhæng.

For udenforstående er det svært at forstå, for det er jo sådan set ligegyldigt, hvornår Jens Eriksen døde. Ja, det er lige så ligegyldigt som at få en kabale til at gå op eller slå en rekord i et computerspil, hvilket aldrig har interesseret mig, men det er vel den samme uforståelige tilfredsstillelse ved at løse en opgave.

For det tredje bliver danmarkshistorien anderledes vedkommende. Hvad var en bødker, en degn, en væver egentlig? Der kommer en helt automatisk lyst til at sætte sig ind i deres dagligdag, deres arbejdsbetingelser, deres livsvilkår.

Her kan du se

Du kan søge på navne eller steder i databasen og manøvrere rundt i hver enkelt persons anetræ

det foreløbige resultat

af min slægtsforskning.

Min mor var udlært smørre-brødsjomfru fra Fyns For- samlingshus. Her på "Pension Kattegat" i Gilleleje 1931

Eller min morfar i Sønderjylland, som var blevet tysk efter nederlaget i 1864, rejste til Danmark for at undgå tysk militærtjeneste. Det giver selvfølgelig også lyst til at studere de to slesvigske krige nærmere. Hvad sejren i 1848 og nederlaget i 1864 betød for sønderjydernes dagligdag, og hvad det betød for Danmark.

Mine aner

I dag ved jeg en hel del mere om min slægt. Jeg har nogenlunde styr på de første 5 generationer, dvs 31 familier, som går tilbage til midt i 1700-tallet. Og med enkelte grene af slægten er jeg nede i 1500-tallet. I alt 138 familier med 451 personer. Den ældste er min mors forfader, slotsfogeden på Hagenskov, Peder Hansen Bomand, som er født omkring år 1500, og i min fars slægt er sognepræsten Jens Mikkelsen Bloch fra 1560 alderspræsident.

     Desværre er der ikke mange af den slags. Altså folk, som i kraft af deres titel eller position er lette at spore, og som er en del af en kendt slægt, som allerede er kortlagt. Slægtsforskere elsker at støde på en adelig, og det er ikke kun snobberi, for dermed kan man ryge ind i en slægt, hvor man får en masse navne forærende.

    Jeg ved nu ikke, hvorfor det er så sjovt at få fastlagt, at man tilhører en slægt, det er gået støt tilbage for de sidste par hundrede år. Det modsatte var vel sjovere.

    Men som for næsten alle danskere består langt hovedparten af mine aner af bønder. De er ikke så interessante, og det er synd for disse brave folk, der selvfølgelig som enkeltpersoner har været lige så spændende som andre mennesker. Men man kan sjældent få noget at vide om dem, så de bliver bare til en lang række af folk, som har dyrket noget jord og fået nogle børn.

Familien 3-4 år før jeg blev født. Bagerst min far og tre af hans fire voksne børn, Gerda, Erik og Jytte, og forrest  min mor og min storesøster Hanne samt vores farmor. Bemærk mørklægningsgardinerne, som den tyske besættelsesmagt jo havde pålagt danskerne.

Violinbyggeren Jens Geertsen omkring 1950. Han var en af de unge fløse, som ikke ville spille sammen med Geert Jochumsen sidst i 1890'erne. At de havde fælles aner, har de næppe vidst.

                                                                                        (Foto: se nederst)

Det er svært at få mennesker af kød og blod ud af disse endeløse rækker af navne. Så er det sjovere med dem hvis erhverv gør, at der er bevaret udsagn, som giver indtryk af en personlighed. Når jeg f. eks. om min tip-2-oldefar, skoleholder Niels Jonassen Dyhrberg, kan læse, at bedømmelsen af ham i 1794 var ”stor retskaffenhed, dyb religiøsitet, dygtig som lærer, men til tider noget hidsig”, så bliver han et levende menneske.

    Eller min oldefar, spillemanden Geert Jochumsen, der som 73-årig ikke ville lade sig kue af 4 unge spillemænd, som nægtede at spille sammen med sådan en olding til en stor fest. Han gennemførte at spille hele dagen sammen med dem, selvom de ignorerede ham, og han fik da også sin femtedel af spillemandspengene.

    Den slags oplysninger er spændende, for her skimtes jo karakteregenskaber, og man får en lille flig af deres dagligdag.

Lige så interessant er jo alt det, jeg ikke er stødt på: sømænd, fiskere, militærfolk, ind- og udvandrere.

    De sidste 250 år er der åbenbart ingen i min slægt, som er udvandret, ligesom der ikke er nogen af mine forfædre, som er kommet fra udlandet.

Det er i det hele taget påfaldende, hvor lidt de har bevæget sig væk fra deres hjemegn. Det typiske har været, at børnene er kommet ud og tjene som karle og piger på gårdene i omegnen. Her har de så mødt jævnaldrende og fundet deres ægtefælle og derefter bosat sig i det samme område.

Geografisk hører mine aner hjemme i 3 områder i landet: Nordjylland, Nordvestfyn og Broagerland i Sønderjylland.

Før min fars forældre i 1886 flyttede fra Skive til Holbæk, har ingen af mine forfædre de sidste 300 år boet på Sjælland. Og ”vi” blev først københavnere, da min mor og far uafhængigt af hinanden bosatte sig i København i hhv sidst i 1920’erne og først i 1930’erne.

Omkring 1712 fik Niels Dyhrberg tildelt et "soldat-torp", dvs et nybyggersted i Katrineholm syd for Eskilsstuna. Fotoet er fra Yvonne Bruun, som har fået det tilsendt fra de nuværende ejere.

På min fars side har alle forfædrene levet i Viborg Amt, de fleste i den nordligste del omkring Skive. Vi skal helt tilbage til 1691, før vi er uden for dette område. Nemlig med Niels Dyhrberg, som blev født i  Södermanland i Sverige.

Han var sergeant i den svenske hær under ledelse af general Magnus Stenboch, og han blev krigsfange i Danmark efter Stenbochs kapitulation i Gottrup 1713. Niels blev stamfader til en meget stor efterslægt i Danmark, USA og New Zeeland, herunder 4 generationer af degne i nordjylland, som jeg nedstammer fra.

Der er under 300 nulevende Dyhrberg’ere i Danmark, så hvis ”Danske for- og efternavne” har ret i, at Dyhrberg er opstået i Dyrebjerg på Fyn, har Niels Dyhrberg måske danske aner, endda fynske ligesom min mors forfædre.

Slægten har heddet Dyhrberg helt frem til min far, som hed ”Dyhrberg Geertsen”, men af en eller anden grund ikke gav mig navnet.

Min tip-4-oldefars arbejde fra 1781 kan stadig ses i Asmild Kirke ved Viborg. Her skimtes også det usædvanlige loft.

              (Foto: Asmild  Kirkes hjemmeside)

Derimod opdagede jeg, at mit Geertsen-navn skyldtes en fadder, nemlig Geert Nielsen, som var fadder til min oldefar Geert Jochumsen i 1826, og som jeg ikke kunne se havde nogen forbindelse med min slægt. Så i mange år troede jeg, at vores Geertsen-navn først opstod med ham. 

Senere opdagede jeg, at Geert Nielsen var Geert Jochumsens farbror, men det tog lang tid at finde ud af, hvor dette Geertsen kom fra. Jeg skulle helt tilbage til hans oldemor, som viste sig at hedde ”Geertsdatter”, før jeg kunne fastslå, at jeg også er en del af Geertsen-slægten fra i hvert fald 1600-tallet.

En mulig udefra kommende er min tip-4-oldefar Jørgen Baltzer Reinatt. Han var ”Kunstner i maling og tegning”, og hans usædvanlige navn gør det sandsynligt, at han er søn af en tysk militærmand Daniel Reinatt, som bosatte sig i Danmark i ca. 1710. Og havde en agtværdig karriere som skarpretter, altså bøddel.

Men jeg har ikke kunnet finde forbindelsen mellem de to, og i 1787 findes der kun én i Danmark med navnet Reinatt. En Christian Danielsen Reinatt i Præstø, som må være søn af Daniel og dermed sandsynligvis bror til Jørgen Baltzer Reinatt. Daniel selv må være død før 1787; det samme er formentlig Jørgen, selvom han i 1781 udførte et meget omfattende restaureringsarbejde af  Asmild Kirke ved Viborg.

Han udsmykkede alt træværket, og hans arbejde kan stadig ses på alter, korgitter, kirkestole, prædikestol og orgel-facade. Hele loftet malede han som en skyet, gråblå himmel, men det måtte males op i forbindelse med en omfattende restaurering i 1990.

Jørgen Baltzer Reinatt havde åbenbart ingen sønner, som bar navnet i 1787. Men en datter, Georgine Maria Reinatt, som giftede sig med en af Dyhrberg-degnene, Niels Jonassen Dyhrberg i 1790.

Jeg tror, det skyldtes en misforståelse. Min mor fortalte mig engang, at min far mente, navnet Dyhrberg stammmede fra en fadder så sent som i 1952, og således ikke havde noget med vores slægt at gøre før dette år. Dette er forkert. Navnet kommer i lige linie fra Niels Dyhrberg 1691.

Min fars slægt

Min mors slægt

Min mors aner deler sig geografisk i to: hendes fars forfædre har i mindst 300 år boet på halvøen Broagerland i Sønderjylland, og hendes mors på nord- og vestsfyn. 

Begge har stort set været bønder, min mormors aner hovedsageligt mindre husmænd, nogle af dem desuden med et håndværk, mens min morfars slægt udelukkende har været større gårdmænd, som siden 1732 har heddet Thomsen (i Sønderjylland indførte man fast slægtsnavn før resten af landet). Før 1732 hed de skiftevis Andersen og Thomsen. Denne Thomsen-Andersen slægt har i lange perioder været dominerende på Broagerland.

Min morfar, Mathias Thomsen, er et af de meget få eksempler på unge, som har bosat sig langt fra hjemegnen, og det havde en helt konkret grund, nemlig at Sønderjylland efter krigen i 1864 var blevet tysk helt op til Kongeåen, hvilket altså også indbefattede Broagerland.

    Derfor rejste mange unge danske mænd fra disse områder til Danmark for at undgå tysk militærtjeneste. Det var slemt nok, at deres fædreland var blevet tysk, men ligefrem at blive en del af fjendens militær var ubærligt.

    Så Mathias og to af hans brødre tog til Danmark. Mathias blev tjenestekarl på en gård i Skjold ved Vejle, hvor han i 1885 blev gift med plejedatteren, hvorefter de købte en gård i Asperup på Fyn. Hun døde i 1897, og derefter blev han gift med min mormor, Sørine Marie Larsen.

    I 1889 blev han bestyrer af ”Fælleshåb”. Det var Fyns næststørste fattiggård, som eksisterede i 68 år helt frem til 1936, hvor det blev overtaget af særforsorgen. Mine bedsteforældre var bestyrerpar i 37 år.

    Sådan en fattiggård var vel datidens eneste form for socialforsorg. Det eneste, beboerne havde tilfælles var, at de var fattige og ikke kunne klare sig selv, fordi de ikke havde familie, som kunne tage sig af dem. Så det betød en meget broget flok af unge og gamle, som kunne have alle tænkelige fysiske og psykiske skavanker. Samt en del, som ikke fejlede noget, men bare havde haft en uheldig skæbne

 

 

Mine bedsteforældre, bestyrerparret på Fælleshåb, omkring 1900

Fælleshåb eksisterer endnu. Her sidder min kone foran hovedbygningen ca. 1990, efter vi havde fået en rundvisning på stedet, som i dag er bosted for udviklingshæmmede.

     Det har været en barsk og enkel form for socialhjælp. For en dygtig bestyrer skulle helst få sådan en fattiggård til at løbe rundt, så den ikke var en udgift for de sogne, som stod bag institutionen. Så beboerne skulle arbejde ”efter evne”, hvilket for de fleste betød en arbejdsdag fra kl. 6 om morgenen til kl. 21 om aftenen, hvor alle skulle ligge i deres senge på sovesalene. Med behørige spisepauser naturligvis.

Til Fælleshåb hørte 12 tdr. land jord, der var køer og grise, og det blev drevet som et nogenlunde normalt landbrug, hvor de dels var selvforsynende og dels solgte af deres produkter.

    Min mor og hendes fem søskende havde således en speciel opvækst. Min mors ”familie” bestod af op til 80 ”fattiglemmer”, som de hed. Sindssyge, invalider, retarderede, demente, blandet med enlige unge mødre og landevejsriddere. Hun oplevede mange tragiske skæbner, men hun fortalte også om festlige originaler, som berigede hendes barndom. Jeg tror, det i hvert fald gav hende en forståelse for mennesker, som var anderledes og ringeagtede, og det var vel også grunden til en bemærkelsesværdig fordomsfrihed, hun bevarede hele sit liv.

Som slægtsforsker er jeg i høj grad amatør. Jeg har ganske vist i perioder brugt meget tid på det, både på arkiverne og ved compuateren, men det har været koncentrerede perioder af et par ugers varighed, hvorefter der er gået flere måneder, uden at jeg har skænket det en tanke.

Jeg bliver aldrig en af dem, som nærmest gør det til deres livsindhold at slægtsforske. Så jeg er et eksempel på, at man faktisk kan nå temmelig langt uden at gøre det til en videnskab. Bare ved at bruge de almindelige metoder, som enhver kan finde ud af.

    I de senere år er det blevet lettere, fordi flere og flere oplysninger bliver tilgængelige på internettet. Både folketællinger og kirkebøger kan man sidde hjemme ved sin computer og finde frem, og i fremtiden bliver det endnu lettere i takt med, at Statens Arkiver lægger mere og mere ud på nettet.

    Og jeg synes, jeg er blevet et mere helt menneske af det, selvom jeg ikke kan give en fornuftig forklaring på den følelse. Bare konstatere, at det åbenbart er et almindeligt menneskeligt behov at kende sine rødder, at føle et fællesskab med alle disse mennesker, som har skabt den historie, man er et resultat af.

Kilder:

Udover kirkebøger og folketællinger og andre offeltligt tilgængelige kilder har jeg nydt godt af det samarbejde, som via nettet og foreningen DIS automatisk opstår med slægtforskere, hvis aner har krydset hinanden.

Tak til Ellen Schönning Damgaard, Annette Fabricius, Leif Geertsen, Viggo Rasmussen, Asbjørn Thomsen, Isabelle Schou.

.

Desuden har jeg fundet mine forfædre omtalt i følgende bøger:

Laur. Hansen: "Spillemanden og hans betydning i dansk folkeliv". Chr. Erichsens Forlag, 1953  

Ejner Poulsen: "Viborg amts degne- og skolehistorie". Forfatterens forlag, 1957

August Korse: "Broagerlands historie". Forfatterens forlag, 1945

Grethe Marcussen: "Fælleshaab Fattiggård 1868-1936". Vends Årbog 2006, Vends Herreds Ugiverselskab, 2006

Samt på Asmild Kirkes hjemmeside